drs. Sebo Boerma
"De bakens zetten geeft je de mogelijkheid je echt te verbinden met de reis."

Organisaties zijn voortdurend in beweging en ontwikkeling en verandering vindt dagelijks plaats. Ik vind het de kunst deze spontane ontwikkeling richting te geven, zodat een organisatie beter uit de verf komt, de mensen beter tot hun recht komen en het geheel gewoon vloeiender draait. Ik ben nauw betrokken bij mijn klanten, werk met enthousiasme en veel energie aan de opdracht en voel me verantwoordelijk voor het proces en het resultaat. Zet een aantal mensen bij elkaar en er ontstaat een bepaald gedrag, geef ze functies en rollen en ieders gedrag veranderd. Dat is een boeiend proces om in te werken en verbeteringen aan te brengen.

 

Ik studeerde Toegepaste Onderwijskunde in Enschede, een opleiding die bedrijfsvraagstukken vanuit ontwikkeling benaderde. Het heeft me geleerd open te kijken naar situaties en goed te luisteren naar de verschillende signalen om vervolgens doelgericht aan het werk te gaan. Bij Phoenix Opleidingen heb ik geleerd te werken met systemisch werken, transactionele analyse en NLP. Het geeft mijn werk als adviseur extra diepgang en brengt me op onderliggende patronen in organisaties. Na vijf jaar met veel plezier gewerkt te hebben bij Ardis werk ik sinds 2007 jaar bij .bos.

 

Opdrachtgevers benaderen me vaak voor het begeleiden van een veranderproces met zeer uiteenlopende doelen, van het creëren van een lerende organisatie tot het beter profileren van de organisatie. Daarnaast merk ik dat er veel vragen op me af komen over de positie van adviseurs, zowel intern als extern gericht. Peter Senge, Otto Scharmer, Robert Quinn, Etienne Wenger, het zijn een paar mensen die me inspireren in mijn werk en me richting geven voor mijn aanpak. Ik zet opdrachten graag in het brede perspectief van de organisatie, om zo de verbinding met het uiteindelijke doel niet uit het oog te verliezen. Ook zoek ik altijd naar de persoonlijke verbinding van de opdrachtgever en de medewerkers in de organisatie met het vraagstuk.

 

Sinds januari 2017 voer ik een promotieonderzoek uit over de relatie tussen informeel leren en organisational agility in de zorg.