.boerma .overmars .schmidt

Organisatieontwikkeling heeft ons hart. Uw ambitie vormt ons kompas om samen aan het resultaat te werken. Wij zijn gedreven en inventief.

lees verder

Uitgelicht project

Ministerie van Algemene Zaken

Senior adviseurs binnen dit ministerie wilden hun vaardigheden verbeteren en hun palet aan interventiemogelijkheden uitbreiden. Wij hebben voor hen een ontwikkeltraject opgezet bestaande uit intervisie, training en begeleiding van de leidinggevende. Daarbij gingen we in op de rolopvattingen en het adviesproces zelf.

CBS

Wij ondersteunden anderhalf jaar lang het programma 'werken in de statistische keten' door het houden van conferenties met de projectleiders en opdrachtgevers. Thema's die o.a. hierbij de revue passeerden zijn: afstemming tussen de projecten, werken aan het programma, werken vanuit waarden, simulatie van de nieuwe keten en samenwerken met elkaar....

Inspectieraad

De Inspectieraad wilde de inspecteurs een dag onderdompelen in de vernieuwing van het inspecteren. Hiervoor co-creëerden wij in opdracht van en met Werklust een belevingsdag in het Huis van Vernieuwing Toezicht. Iedere ruimte had zijn eigen thema en werkvorm en daarnaast verzorgden we de theatrale opening van de dag. Zo'n 1500 inspecteurs volgden...

's Heeren Loo

Door de herstructurering van een afdeling kwam een groep medewerkers op een andere wijze met elkaar in aanraking. Zij pakten dit moment...

Wooncorporatie De Key

Deze wooncorporatie benaderde ons om hun opleidingsbeleid vorm te geven. In de eerste gesprekken hebben we dit in overleg omgezet naar...

Ujima

Ujima is een prachtig project in Kisumu en Nakuru (Kenia) dat weesjongeren via een empowerment traject helpt zelfstandig aan werk en inkomen te komen. Ze starten jaarlijks met zo'n 90 jongeren. Zeventig procent haalt binnen 9 maanden een aanstelling. Wij hebben hen samen met NetOO ondersteunt bij het ontwikkelen van een Capacity Building Program...

Autoriteit Financiële Markten

Binnen de AFM begeleidden wij de optimalisering van de samenwerking van de leidinggevenden naar hun afdeling en teams. Door middel van gesprekken met de verschillende teams van de afdelingen, en door afstemmen met de leidinggevenden en HR adviseurs bespraken we de strategie en adviseerden wij over te nemen acties om gewenste resultaten te bereiken.

Nationale Politie

Voorbereidend op de fusie van politiekorpsen van de Nationale Politie Nederland verzorgden wij voor de strategische top conferenties...

Stichting Brancheopleidingen Apothekers

Om de medewerkersdag meer effect te laten hebben in de organisatie vroeg het SBA ons de voorbereiding en uitvoering van deze dag te...

Ministerie van Justitie

Met de training 'de senior als coach' verzorgden wij binnen het ministerie van Justitie de training voor de senior medewerkers. Door te leren hoe men de rol van inhoudelijk coach richting zijn of haar collega's kan vervullen werden twee doelen bereikt. Enerzijds een taakverrijking voor de senior medewerker en anderzijds een vergroting van de span...

Calibris

In het kader van de subsidieregeling Stagebox werd gezocht naar een interim programmamanager die deze regeling vorm wilde geven namens de...

RIVM

We kregen de opdracht om de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren. Met het verhelderen van wensen van de...

Netwerk in beeld

Netwerk in beeld