Managementvraagstukken benaderen we vanuit twee invalshoeken. Het actieleren omvat helderheid omtrent doelstellingen, weten wat nodig is in de inrichting en keuze voor ondersteunende methoden en instrumenten.

Het diepteleren vraagt om duurzaam leren en reflectie. Het model geeft onze benaderingswijze weer.

 

Model van Senge