Zelfsturing en zelforganisatie zijn uitdagingen voor de huidige teams. Om dit te bereiken letten wij op aspecten als brede inzetbaarheid, onderlinge afhankelijkheid, regelmogelijkheid, het takenpakket en meetbare resultaten. We versterken het zelforganiserend vermogen van het team door de kracht van de teamleden te mobiliseren. Daarmee vergroten we het eigenaarschap en zelflerend vermogen.