Veel medewerkers krijgen tegenwoordig de rol van adviseur, zowel binnen als buiten de organisatie. 'Adviseur' is een breed begrip en de invulling verschilt vaak.

 

Sommige adviseurs zitten op een uitvoerend niveau, anderen hebben de rol van strategisch gesprekspartner. We besteden aandacht aan het volledige adviesproces. We geven een kader voor dit proces en behandelen de verschillende fases. Wat belangrijk is, is vast te stellen welke rol(len) u wilt vervullen en welke de organisatie van u verwacht. Op basis van de gewenste invulling, concretiseren we het gedrag dat bij de rol hoort.

 

Daarnaast komen adviesvaardigheden aan bod, zoals contractering, analyse, advies voorbereiding en acceptatie van het advies. Deze vaardigheden helpen de adviseur zijn rol stevig neer te zetten.

 

Tot slot besteden we aandacht aan het krachtenveld waarin de adviseur acteert. Daarbij leert u uw sensitiviteit voor uw omgeving te versterken en effectief in het krachtenveld te bewegen.