In deze simulatie beleeft u de dynamiek van de organisatie als systeem. Een systeem dat ongetwijfeld veel overeenkomsten heeft met uw eigen organisatie. Tussen de lagen gaan zich  klassieke vraagstukken en patronen afspelen.

 

De toplaag heeft altijd naast de sturingsvraag ook het vraagstuk van hoe men aangesloten blijft bij de werkvloer. De middenlaag heeft steeds weer het dilemma met welke laag zij zich het meest verbonden voelt. En tegelijkertijd staat hun rol ter dicussie omdat de verantwoordelijkheden steeds lager in de organisatie worden belegd. En de onderlaag heeft altijd het vraagstuk hoeveel invloed zij heeft op de sturing van de toplaag en hoe zij vormgeven aan meer verantwoordelijkheid.

U ervaart hoe macht en invloed werken en op welke wijze u invloed kunt uitoefenen op de dynamieken van de verschillende lagen in de organisatie.

U leert:

  • De herkomst van gedrag vanuit het systeem te begrijpen, de oorzaak en de hardnekkigheid ervan.
  • Hoe u gedrag in organisaties op een andere manier kan interpreteren.
  • Hoe u met gebruik van systeemkennis innovatie en verandervermogen effectiever kan initiëren en faciliteren.
  • Hoe u vanuit uw eigen positie in het systeem met het gedrag van anderen effectiever om kan gaan.

 

We onderzoeken hoe u persoonlijk leiderschap kunt vergroten en welke acties nodig zijn zodat elke laag in uw organisatie een optimale bijdrage heeft aan het bedrijfsresultaat.

Deelnemers ervaren deze intrigerende simulatie als zeer inzichtgevend en verrijkend. 'Na korte tijd ben je vergeten dat het om een fictieve situatie gaat!'