Coachen is gericht op het openen van je geest, je 'mind', op het verruimen van je dagelijkse bewustzijn, van je opvattingen en keuzemogelijkheden, waarbij je een gevoel krijgt van "hé, zo had ik er nog niet tegenaan gekeken". Met coaching werk je in het hier en nu, gericht op de toekomst. Coaching is confronterend; wat wil je, wat bezielt je en waarom handel je er dan niet naar? Coaching schudt je wakker en nodigt je uit de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen te nemen. Het leert je te denken in mogelijkheden in plaats van in problemen. Coaching maakt kwaliteiten en talenten vrij en leidt tot nieuw bewustzijn waarbij je kunt kiezen voor nieuw gedrag.


In het eerste gesprek bespreken wij naast de persoonlijk ‘klick’ ook de doelstellingen en het gewenst resultaat. Wij coachen leidinggevenden en bij coaching van medewerkers stemmen we dit graag af in een driegesprek met leidinggevende en medewerker. We plaatsen de coachvraag binnen de context van de organisatie.